Zbor zástupcov

Asociáciu na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) radi Zbor zástupcov AONE (ZZ AONE), v ktorom má každá z členských organizácií po troch zástupcoch. Na čele AONE stojí predseda ZZ AONE. V tejto funkcii sa predstavitelia členských organizácií pravidelne striedajú. Jeho funkčné obdobie je trojročné.

Predsedom ZZ AONE bol v roku 2016 zvolený Mgr. Marian Zima, konateľ a riaditeľ Šport press s.r.o. a člen predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače – AVT.

Podpredsedníčkou ZZ AONE sa stala Mgr. Klára Grosmannová, 1. podpredsedníčka Slovenského syndikátu novinárov – SSN.

Mgr. Marián Zima
Mgr. Marian Zima
predseda AONE

Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia písal pre viaceré periodiká. V rokoch 1997-2000 pracoval ako reportér v denníku Nový čas, kde sa venoval aj témam korupcie a organizovaného zločinu. Neskôr pôsobil vo viacerých riadiacich pozíciách v slovenských médiách. Od roku 2009 pôsobí na poste riaditeľa vydavateľstva Šport Press, vydavateľa denníka Šport. Venuje sa aj publicistickej tvorbe.

Je predsedom Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky a dlhoročným členom predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače. Je tiež dlhoročným predsedom poroty v kategórii Šport v projekte oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska Krištáľové krídlo a generálnym sekretárom Medzinárodnej asociácie novinárov tenistov (AITJ).


Mgr. Klára Grosmannová
Mgr. Klára Grosmannová
podpredsedníčka AONE

Absolventka Katedry žurnalistiky FF UK. Dlhé roky pôsobila ako vnútropolitická redaktorka a komentátorka v denníkoch Ľud, Práca, Národná obroda, spoluzakladateľka česko-slovenského časopisu Mosty, vychovala desiatky mladých novinárov. Je dlhoročná podpredsedníčka Slovenského syndikátu novinárov, podpredsedníčka výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu, je predsedníčka redakčnej rady časopisu Fórum a členka Správnej rady Nadácie Čisté slovo. Počas 50-ročnej novinárskej kariéry publikovala v médiách, kde pôsobila a s ktorými spolupracovala približne 20 000 spravodajských, analytických a beletristických článkov. Získala za ne niekoľko ocenení, pôsobila aj v porotách novinárskych súťaží. Je autorka publikácie Babie leto.


Mgr. Alexej Fulmek
Mgr. Alexej Fulmek, AVT
člen AONE

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press a.s.; podpredseda predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače Slovenska; spoluzakladateľ a predseda Kancelárie pre overovanie nákladov tlače – ABC SR; člen Board medzinárodnej organizácie Media Development Investment Fund, ktorá podporuje rozvoj  nezávislej žurnalistiky v krajinách s neexistujúcou alebo nerozvinutou demokraciou; absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava; v roku 1989 redaktor oddelenia kultúry v denníku Smena; 1991 – 1992 vojnový reportér v konfliktných zónach bývalého Sovietskeho zväzu (prevrat v Moskve, vojna v Pridnestrovsku, vojna v Abcházku a Gruzínsku); 1992 v 26 rokoch zástupca šéfredaktora denníka Smena; január 1993 spoluzakladateľ denníka Sme spolu s Karolom Ježíkom; autor niekoľkých poviedok a básní publikovaných v Romboide a Vlne; autor publikácie Manual for Survival, ktorá vyšla v USA, Rusku a Indonézii.


Ing. Jozef Bajo
Ing. Jozef Bajo, AVT
člen AONE

Jozef Bajo ukončil svoje vzdelanie získaním titulu Ing. na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na obchodnej faktulte so zameraním na zahraničný obchod. Profesionálnu kariéru začal v roku 1992 ako riaditeľ zastúpenia Bauer Media pre Slovensko, od júla 1993 do konca 1998 riadil Bauer Media v Prahe. Po návrate na Slovensko sa od januára 1999 sa stal finančným riaditeľov v potravinárskej spoločnosti Intersnack, od roku 2000 riaditeľom spoločnosti pre obchod a marketing a v roku 2004 prevzal kompletné vedenie celej spoločnosti. V roku 2005 pôsobil ako riaditeľ v chemickej spoločnosti TIMM Slovakia. V roku 2006 – po krátkom pôsobení v spoločnostiach DEVA Trebišov a Amslico – preberá od augusta vedenie potravinárskej spoločnosti MILSY. Po vstupe Bauer Media na slovenský trh pôsobí od augusta 2009 ako riaditeľ tejto úspešnej rodinnej mediálnej spoločnosti.


Ing. Daša Karpelová
Ing. Daša Karpelová, IAB
člen AONE

Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od začiatku svojej pracovnej praxe sa venovala obchodu v oblasti internetovej reklamy. Začínala na prvej stránke slovenského internetu spoločnosti Zoznam, kde pôsobila ako obchodný manažér a manažér call centra. V oblasti obchodu a plánovania internetovej reklamy ostala aj v ďalšom období v spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, internetovej agentúre M.I.B. a ďalších menších internetových projektoch. V období 2006 – 2008 pôsobila ako výkonný manažér Asociácie Internetových médií, dnes združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia. Od roku 2015 pôsobí ako výkonná riaditeľka združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia, aktívne sa podieľa na rozvoji vzdelávacích aktivít združenia, informovanosti a štandardizácii slovenského internetového trhu.


Mgr. Bc. Martin Čorej
Mgr. Bc. Martin Čorej, IAB
člen AONE

Riaditeľ odd. online služieb a TV SME vo vydavateľstve Petit Press od roku 2010. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení a študoval na Právnickej fakulte Bratislavskej vysokej školy práva. Je autorom viacerých kompozícii pre US Lúčnica. Ako dramaturg pôsobil v Slovenskej televízii a v producentskej firme Tatra ABB. V Zbore zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky zastupuje IAB Slovakia – združenie pre internetovú reklamu.


Branislav Karvaš
Mgr. Branislav Karvaš, IAB
člen AONE

Šéfredaktor spravodajstva na portáli topky.sk. Do roku 2012 vedúci oddelenia domácej politiky a redaktor v denníku Plus jeden deň. Člen Etickej komisie digitálnych médií združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia. Autor článkov viacerých káuz, ktorým čelilo Slovensko, napr. Sociálne podniky a tzv. Nástenkový tender.


PhDr. Monika Nemčeková
PhDr. Monika Nemčeková, SSN
členka AONE

PhDr. Monika Nemčeková, absolventka Katedry žurnalistiky FF UK v Bratislave. Profesionálne sa zamerala na podnikovú a regionálnu tlač. Pôsobila v rôznych podnikových a regionálnych novinách. Je dlhoročnou šéfredaktorkou regionálneho dvojtýždenníka Slovenská brána. Popri tom zostavuje, rediguje a pripravuje na vydanie mnohé obecné, firemné publikácie alebo autorské práce regionálnych autorov. Počas 37-ročnej novinárskej praxe sa aktívne venovala mnohým elévom a študentom žurnalistiky a svoje skúsenosti odovzdáva na rôznych školeniach a podujatiach. Do novinárskej organizácie ju prijali v roku 1980 v Košiciach. Dnes je dlhoročnou funkcionárkou SSN či už ako predsedníčka Regionálnej organizácie SSN v Nitre, predsedníčka Klubu podnikových a regionálnych médií pri SSN a členka Predstavenstva SSN. Od posledného snemu SSN pôsobí ako 2. podpredsedníčka Predstavenstva SSN. Je tiež členka redakčnej rady časopisu Fórum.


Ing. Jozef Bielik
Ing. Jozef Bielik, SSN
člen AONE

Ing. Jozef Bielik – pôsobil od roku 1990 postupne vo viacerých slovenských a zahraničných médiách (Zmena, Novy Čas, Slovensky denník, SME, BLIC, 1 FL TV Das Liechtensteiner Fernsehen), V Zbore zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky zastupuje Slovenský syndikát novinárov.

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!