Tlačové správy

Zmena stanov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v SR

December 2021 – ZZ AONE schválilo zmenu stanov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v SR.

Zasadnutie Zboru zástupcov AONE

V stredu 23. mája 2019 sa uskutočnilo Zasadnutie Zboru zástupcov AONE v SR.

Zasadnutie Zboru zástupcov AONE

Zasadnutie Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky (ZZ AONE)  15. 8. 2018 o 15.00 hod.

Zasadnutie Zboru zástupcov AONE

Zasadnutie Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky (ZZ AONE) dňa 01.03.2018 o 14.00 hod.

Noví členovia Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky

Na svojom zasadnutí dňa 18.10.2017 schválil Zbor zástupcov AONE nových členov Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky.
Sú nimi: Alena Pániková, Pavol Múdry a Valér Kot. Novým členom TR SR srdečne gratulujeme!

Aktualizovaná verzia Etického kódexu novinára

Aktualizovanú verziu Etického kódexu novinára  – dôležitého nástroja Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky nájdete v časti Dokumenty. Prihlásiť sa k nemu môžete aj on-line.

Nové stanovy

Na svojom zasadnutí dňa 29. 5. 2017 schválil zbor zástupcov AONE nové stanovy, ktoré vytvárajú právny rámec pre prácu Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky. Zasadnutia sa zúčastnili 3 noví členovia za IAB Slovakia – D. Karpelová, M. Čorej a B. Karvaš.

Vstup IAB Slovakia

Na svojom zasadnutí dňa 17.2.2017 schválil zbor zástupcov AONE vstup IAB SLOVAKIA do Asociácie na ochranu novinárskej etiky.
Tešíme sa na spoluprácu s odborníkmi z digitálneho prostredia a predstavujeme nové logo Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky.

TR_SR_logo_2017

Klasické médiá nie sú tie, čo zlyhávajú najviac

2528884_detail
Médiá na internete hrajú o kliky, robia veľa drobných chýb, ktoré potom v súhrne čitatelia vnímajú ako veľké zlyhania a tak sa darí lživým médiám, hovorí MARIAN ZIMA, predseda Asociácie na ochranu novinárskej etiky a dlhoročný riaditeľ vydavateľstva Šport Press.
Publikované v denníku SME, 15. máj 2017.

viac

Zasadnutie Zboru zástupcov AONE

Zasadnutie Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky (ZZ AONE) dňa 17.2.2017 o 10.00 hod.

76. zasadnutie TR SR

76 zasadnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky  – dňa 01. 03. 2017.
Program: Sťažnosti roku 2017 a obnovené konanie 02/2015.

Reakcia Asociácie na ochranu novinárskej etiky a Tlačovej rady Slovenskej republiky na uznesenie parlamentného Výboru pre kultúru a médiá zo dňa 27.10.2016.

Parlamentný výbor pre kultúru a médiá na svojom zasadaní dňa 27.10.2016 prijal uznesenie k situácii v RTVS, v ktorom vyzval na dodržiavanie Etického kódexu novinárov, pričom v tejto súvislosti prostredníctvom svojho predsedu, poslanca NR SR Dušana Jarjabka, apeloval aj na Asociáciu na ochranu novinárskej etiky a Tlačovú radu SR.

Aj ked Asociácia na ochranu novinárskej etiky v SR (AONE) a jej výkonný orgán Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) koná výhradne na základe oficiálneho podnetu a v medziach stanov, považujeme za slušnosť odpovedať. Radi by sme predovšetkým chceli zdôrazniť, že AONE a jej výkonný orgán TR SR vždy stáli pevne na strane dodržiavania novinárskej etiky, ale aj proti snahe ovplyvňovať slobodu médií z akejkoľvek strany. Nikdy sa nebránili pomenovať skutočnosť v prípadoch kedy novinári pochybili, o čom svedči množstvo verejne dostupných príkladov. Vždy tomu však predchádzalo riadne vyšetrenie problematiky.

Pokiaľ pán poslanec Jarjabek alebo ktorýkoľvek iný občan chce podať oficiálnu žiadosť  na posúdenie porušenia alebo porušovania novinárskej etiky, môže tak kedykoľvek uskutočniť a podoprieť svoj podnet oficiálnymi publikáciami, článkami alebo príspevkami, v ktorých malo dôjsť k porušovaniu, medzi ktoré sa však nemôžu počítať nelegálne získané prepisy telefonických hovorov a iné neoveriteľné informácie z diskutabilných zdrojov.

Marian Zima
predseda Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky
Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady Slovenskej republiky

75. zasadnutie TR SR

75. zasadnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky v Dome novinárov – dňa 12.12.2016.
Program: Sťažnosti 09/2016-17/2016.

74. zasadnutie TR SR

74. zasadnutie Tlačovej Rady Slovenskej republiky dňa 29.júna 2016 v Dome novinárov, má aktuálne na programe sťažnosti : 04/2016 Mesto Prešov vs. denník Plus 1 deň, 05/2016 p. Eva Máziková vs. denník Plus 1 deň, 06/2016 Gymnázium Púchov vs. Púchovské noviny,07/2016 AK Illeš a spol. vs. Hospodárske noviny.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!