Dokumenty

Etický kódex novinára

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike
– vzdávajúc úctu tvorcom prvého Etického kódexu z roku 1990 Slovenskému syndikátu novinárov a Združeniu vydavateľov periodickej tlače,
– nadväzujúc na Etický kódex novinára účinný od roka 2011,
– rešpektujúc zmeny v mediálnom prostredí,
– vnímajúc ohrozenie mravných a hodnotových štandardov novinárskej práce,
– rešpektujúc význam existencie etických pravidiel pre novinársku prácu aj pre slovenské mediálne prostredie,
prijíma Etický kódex novinára (ďalej len „Etický kódex“) na základe dohody a súhlasu Asociácie vydavateľov tlače (nástupcu Združenia vydavateľov periodickej tlače), Slovenského syndikátu novinárov a Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) (reprezentant internetových médií) ako vyjadrenie záväzných etických štandardov pre novinársku prácu.


Stanovy Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) vznikla 2. októbra 2001 z vôle zakladateľov, Slovenského syndikátu novinárov a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska podpísaním Zmluvy o súčinnosti.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!