Zbor zástupcov

Asociáciu na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) radi Zbor zástupcov AONE (ZZ AONE), v ktorom má každá z členských organizácií po dvoch zástupcoch. Na čele AONE stojí predseda ZZ AONE. V tejto funkcii sa predstavitelia členských organizácií pravidelne striedajú. Jeho funkčné obdobie je trojročné.

Predsedom ZZ AONE bol v roku 2019 zvolený Mgr. Marian Zima, konateľ a riaditeľ Šport press s.r.o. a podpredseda predstavenstva Asociácie tlačených a digitálnych médií – ATDM.

Podpredsedníčkou ZZ AONE sa stala Mgr. Klára Grosmannová, zástupkyňa Slovenského syndikátu novinárov – SSN.

Mgr. Marián Zima
Mgr. Marian Zima
predseda ZZ AONE

Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia písal pre viaceré periodiká. V rokoch 1997-2000 pracoval ako reportér v denníku Nový čas, kde sa venoval aj témam korupcie a organizovaného zločinu. Neskôr pôsobil vo viacerých riadiacich pozíciách v slovenských médiách. Od roku 2009 pôsobí na poste riaditeľa vydavateľstva Šport Press, vydavateľa denníka Šport. Venuje sa aj publicistickej tvorbe.

Je predsedom Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky a podpredseda predstavenstva Asociácie tlačených a digitálnych médií. Je tiež dlhoročným predsedom poroty v kategórii Šport v projekte oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska Krištáľové krídlo a generálnym sekretárom Medzinárodnej asociácie novinárov tenistov (AITJ).


Mgr. Klára Grosmannová
Mgr. Klára Grosmannová
podpredsedníčka ZZ AONE

Absolventka Katedry žurnalistiky FF UK. Dlhé roky pôsobila ako vnútropolitická redaktorka a komentátorka v denníkoch Ľud, Práca, Národná obroda, spoluzakladateľka česko-slovenského časopisu Mosty, vychovala desiatky mladých novinárov. Pôsobila ako podpredsedníčka Slovenského syndikátu novinárov, podpredsedníčka výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu, je predsedníčka redakčnej rady časopisu Fórum a členka Správnej rady Nadácie Čisté slovo. Počas 50-ročnej novinárskej kariéry publikovala v médiách, kde pôsobila a s ktorými spolupracovala približne 20 000 spravodajských, analytických a beletristických článkov. Získala za ne niekoľko ocenení, pôsobila aj v porotách novinárskych súťaží. Je autorka publikácie Babie leto.


Mgr. Alexej Fulmek
Mgr. Alexej Fulmek, ATDM
člen ZZ AONE

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press a.s.; predseda predstavenstva Asociácie tlačených a digitálnych médií; spoluzakladateľ a predseda Kancelárie pre overovanie nákladov tlače – ABC SR; člen Board medzinárodnej organizácie Media Development Investment Fund, ktorá podporuje rozvoj nezávislej žurnalistiky v krajinách s neexistujúcou alebo nerozvinutou demokraciou; absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava; v roku 1989 redaktor oddelenia kultúry v denníku Smena; 1991 – 1992 vojnový reportér v konfliktných zónach bývalého Sovietskeho zväzu (prevrat v Moskve, vojna v Pridnestrovsku, vojna v Abcházku a Gruzínsku); 1992 v 26 rokoch zástupca šéfredaktora denníka Smena; január 1993 spoluzakladateľ denníka Sme spolu s Karolom Ježíkom; autor niekoľkých poviedok a básní publikovaných v Romboide a Vlne; autor publikácie Manual for Survival, ktorá vyšla v USA, Rusku a Indonézii.


MCo-210x200Mgr. Bc. Martin Čorej, IAB
člen ZZ AONE

Riaditeľ odd. online služieb a TV SME vo vydavateľstve Petit Press od roku 2010. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení a študoval na Právnickej fakulte Bratislavskej vysokej školy práva. Je autorom viacerých kompozícii pre US Lúčnica. Ako dramaturg pôsobil v Slovenskej televízii a v producentskej firme Tatra ABB. V Zbore zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky zastupuje IAB Slovakia – združenie pre internetovú reklamu.


Branislav Karvaš
Mgr. Branislav Karvaš, IAB
člen ZZ AONE

Šéfredaktor spravodajstva na portáli topky.sk. Do roku 2012 vedúci oddelenia domácej politiky a redaktor v denníku Plus jeden deň. Člen Etickej komisie digitálnych médií združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia. Autor článkov viacerých káuz, ktorým čelilo Slovensko, napr. Sociálne podniky a tzv. Nástenkový tender.


PhDr. Monika Nemčeková
PhDr. Monika Nemčeková, SSN
členka ZZ AONE

PhDr. Monika Nemčeková, absolventka Katedry žurnalistiky FF UK v Bratislave. Profesionálne sa zamerala na podnikovú a regionálnu tlač. Pôsobila v rôznych podnikových a regionálnych novinách. Je dlhoročnou šéfredaktorkou regionálneho dvojtýždenníka Slovenská brána. Popri tom zostavuje, rediguje a pripravuje na vydanie mnohé obecné, firemné publikácie alebo autorské práce regionálnych autorov. Počas 37-ročnej novinárskej praxe sa aktívne venovala mnohým elévom a študentom žurnalistiky a svoje skúsenosti odovzdáva na rôznych školeniach a podujatiach. Do novinárskej organizácie ju prijali v roku 1980 v Košiciach. Dnes je dlhoročnou funkcionárkou SSN či už ako predsedníčka Regionálnej organizácie SSN v Nitre, predsedníčka Klubu podnikových a regionálnych médií pri SSN a členka Predstavenstva SSN. Od posledného snemu SSN pôsobí ako 2. podpredsedníčka Predstavenstva SSN. Je tiež členka redakčnej rady časopisu Fórum.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!