Na extrémizmus médiá nevedia reagovať

Novinári majú nový etický kódex. Po dvadsiatich rokoch.
 
V júni bola prijatá aktualizovaná verzia Etického kódexu novinára. Aký bol proces aktualizácie a aký je výsledok? Na otázky Hospodárskych novín odpovedal Marián Zima, predseda Asociácie na ochranu novinárskej etiky a riaditeľ vydavateľstva Šport press.
 

11. august 2017  Denis Schvarcz

2528884_970x647

(Zdroj: Reuters)
Ste spokojný s finálnou verziou Kódexu?

„Ide o zásadnú záležitosť, pretože etický kódex sa podstatne upravuje po viac ako dvoch desaťročiach. Nielen to, v rámci Asociácie pre novinársku etiku (ktorá je okrem iného aj strešnou organizáciou pre Tlačovú a digitálnu radu), boli k zneniu Etického kódexu okrem zástupcov vydavateľov a SSN prizvaní aj zástupcovia z online prostredia – IAB Slovakia. Čiže text je konsenzom odborníkov, odráža potreby doby a modernizuje niektoré ustanovenia o skúsenosti a poznatky, s ktorými sa novinári a médiá môžu pri svojej práci v súčasnosti konfrontovať. Tento proces pokračuje premenovaním Tlačovej rady SR na Tlačovo-digitálnu a vyvrcholí na jeseň jej rozšírením o členov za online prostredie. Kódex je, mimochodom, prístupný pre všetkých záujemcov na www.trsr.sk/dokumenty.“

Aké sú prvé ohlasy médií? Darí sa o zmene informovať v redakciách?

„Je to stále pomerne čerstvá udalosť. Boli informovaní jednotliví vydavatelia, ktorí, predpokladám, informovali svoje médiá. Aj tento rozhovor je možnosťou upozorniť na prijatie nového Etického kódexu aj širšiu verejnosť.“

Správajú sa dnes novinári menej eticky ako v minulosti?

„Dobrá otázka, ale obávam sa, že nemá jasnú odpoveď. Základné parametre etického fungovania novinárov a médií sú nadčasové a ich uplatňovanie závisí od etickej integrity novinára, média, ale i celej spoločnosti. Aj starý kódex definoval mnohé veci zreteľne, nedá sa povedať, že máme bod nula. Ale verím, že nový etický kódex môže byť príležitosťou na istý „refresh“ v tejto oblasti. Očakávame pristúpenie relevantných médií, osobností, škôl a ďalších subjektov ku kódexu a budeme pokračovať v komunikácii s nimi.“

Čo by mal/mohol zmeniť nový kódex v práci novinárov?

„Z môjho pohľadu viac sa zamýšľať nad ohromnou zodpovednosťou, ktorá je každému človeku v médiu zverená. Ako môže každý titulok, manipulácia alebo neprofesionalita narobiť veľkú škodu. Takisto vymedzenie sa novinárov voči praktikám iných, ale aj vlastných médií, s ktorými sa nevedia stotožniť.“

Ako vnímate úroveň slovenskej žurnalistiky z hľadiska jej etického fungovania?

„Ako celú slovenskú spoločnosť – s hlbokými rozpormi a rozdielmi v myslení, chápaní a aj každodennej praxi.“

Aké konkrétne porušenia etiky boli v poslednom čase najviditeľnejšie?

„Tlačová rada eviduje podnety, ktoré sú verejne dostupné. Ale všeobecne – prax hlavne bulvárnych médií a webov v otázke lživých a zavádzajúcich titulkov, ktoré neladia s obsahom. Používanie citácií ako konštatovaní a naopak. Všeobecne prax neposkytnutia priestoru na vyjadrenie jednej zo strán. Extrémistické prejavy, na ktoré slovenské médiá nie sú ešte navyknuté a nevedia reagovať. Účelové materiály s obchodným alebo škandalizujúcim pozadím. To všetko sa v slovenskom mediálnom priestore deje. A za tým všetkým striehnu takzvané alternatívne médiá, ktoré ja nazývam lživé, pretože otvorene šíria nepravdy a kde sa ani nedá hovoriť o etických parametroch.“

Vnímate dramatické rozdiely medzi tradičnými a „novými“ médiami, respektíve žurnalistami v nich?

„Ako človek s 25-ročnou praxou v médiách to, samozrejme, vnímam. Internetová žurnalistika a nástup sociálnych sietí, ktoré niektorí tiež považujú za médiá, zásadne ovplyvnili kritériá kladené na producenta mediálneho obsahu. A nie k lepšiemu. Neznamená to však, že v rámci takzvaných klasických alebo mainstreamových médií je všetko v poriadku.“

Kde sú najvýraznejšie nedostatky a z čoho vyplývajú? Vplyv majiteľov, nedostatočná kvalita alebo vzdelanie novinárov, pracovné postupy a procesy a podobne?

„Áno, sú to v rôznej miere aj tieto faktory. Veľký vplyv má však aj devalvácia verejnej debaty na úrovni politikov i predstaviteľov štátu, ktorí spochybňujú klasické médiá, novinárov, šíria cez svoje profily dokázateľné nepravdy. Robia tak koaliční i opoziční politici. Neuvedomujú si, že ich boj o preferencie má tak ďalekosiahle negatívne následky aj v tejto oblasti, alebo je im to jedno.“

Ako zmenil nároky na etiku internet?

„Použijem príklad, ktorý som uviedol už v minulosti. Keď v bežnom denníku po novembri 1989 urobil novinár alebo redakcia vážnu chybu, po upozornení sa väčšinou noviny ospravedlnili a redaktor, respektíve zodpovedná osoba boli postihnutí. Dnes keď nejaký web uvedie absolútne nepravdivý údaj a niekto v diskusii na to upozorní, redakcia opraví chybu, vymaže diskusný príspevok a tvári sa, že sa nič nestalo. Znížila sa miera sebareflexie a zodpovednosti. Takisto princíp obľúbenosti novín alebo televíznych staníc bol v minulosti založený na dlhodobom stotožnení sa s poskytovaným obsahom, kvalitou informácií či značkou. Dnes je cieľom často len počet klikov, to znamená prilákanie titulkami, fotografiou a nič viac. Samozrejme, internet a webová žurnalistika má na druhej strane aj množstvo dobrých stránok a technologických výhod.“

Je možné naučiť ľudí etickému správaniu? Nielen novinárov, ale aj tých v online?

„Je možné naučiť etickému správaniu ľudí všeobecne? Nie som si istý. Ale je určite nevyhnutné pre správne fungovanie spoločnosti, aby v ňom existovali čo najnezávislejšie médiá a novinári, ktorí sú schopní vysokej úrovne samoregulácie.“

Čo pre to môže urobiť a robí Asociácia na ochranu novinárskej etiky a aké sú jej priority?

„AONE je predovšetkým garantom nezávislého fungovania Tlačovo-digitálnej rady SR. Prioritou je sfunkčnenie tlačovej rady v novom rozšírenom zložení, zabezpečovanie prostriedkov na jej fungovanie. Dlhodobou úlohou je aj zvýšenie tlaku na médiá, aby pre ne rozhodnutia tlačovej rady, hoci aj nepriaznivé a kritické, boli záväzné.“

Publikované v prílohe Hospodárskych novín Médiá a stratégie.


 

Marian Zima (43)

Narodil sa v Brezne. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ako reportér v rôznych slovenských denníkoch, neskôr vo viacerých riadiacich pozíciách v médiách. Od roku 2009 je členom predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače. V marci 2016 bol zvolený za predsedu Zboru zástupcov Asociácie pre novinársku etiku, ktorá je strešnou organizáciou pre Tlačovú radu SR. Zastrešuje iniciatívu vydavateľov združených v asociácii na zmenu tlačovej rady, predovšetkým jej rozšírenie pre oblasť digitálneho obsahu.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!