Asociácia na ochranu novinárskej etiky (AONE) a jej výkonný orgán Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) oslávili 15. výročie svojho vzniku.

 


Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) a jej výkonný orgán Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) pôsobia už od roku 2001 v oblasti etickej samoregulácie novinárov. Rovnako ako v iných krajinách sveta, rieši Tlačová rada podnety upozorňujúce na porušovanie novinárskej etiky ako aj podnety, ktoré sa týkajú bránenia novinárom v prístupe k informáciám. Najvyšším orgánom AONE je Zbor zástupcov.

Zbor zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky (ZZ AONE) na čele s predsedom menuje 7 členov TR SR. Sú to významné osobnosti verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni vydavatelia alebo novinári a nezastupujú žiadnu politickú stranu. Mandát člena TR SR je šesťročný a štatút pripúšťa tri funkčné obdobia po sebe. Členovia TR SR si spomedzi seba volia predsedu TR SR.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!